Skip to main content

Bliv bedre til at læse og skrive med software

41
0

Selvom der ikke findes konkrete tal, regnes der med, at omkring 6,5% af den danske befolkning er ordblinde. Det vil sige, at der er lige under 400.000 mennesker, som i mange tilfælde har brug for hjælpemidler, når det kommer til at læse og skrive. Læse- og skrivevanskeligheder kan være svære at behandle, men der er dog hjælp at hente.

Hvilken hjælp findes til ordblinde?

Der er ikke to mennesker, der er ens, og det gælder også for ordblinde. Selvom én måske har relativt nemt ved at forstå skreven tekst, kan en anden have meget svært ved det. Når der skal findes hjælp til ordblinde, kan det derfor godt tage et stykke tid at finde det rette hjælpemiddel. IT-ryksækken, som også kaldes læse- og skriveteknologi, startpakken eller LST, har dog vist sig at være gavnlig for rigtig mange mennesker.

Hvad er IT-ryksækken

IT-ryksækken er et digitalt hjælpemiddel til ordblinde og mennesker med skrive- og læsevanskeligheder. Hjælpemidlet benyttes både i folkeskolen, på ungdomsuddannelser, videregående uddannelser, erhvervsuddannelser og på arbejdsmarkedet. IT-ryksækken er et hjælpemiddel, som indeholder mange forskellige teknologier. Ryksækken skal derfor bygges op af den enkelte, når man finder ud af, hvad der virker.

CD-ord

Der findes mange forskellige teknologier og software, som kan hjælpe med både læsning og stavning, og et af dem er eksempelvis CD-ord. CD-ord er et godkendt program til ordblinde, som hjælper på læse- og skrivefærdigheder ved at have fokus på oplæsning og ordforslag. Blandt andet kan brugeren med CD-ord opleve at:

  • Læse hurtigere
  • Forstå tekster bedre
  • Skrive med færre fejl
  • Læse og skrive online og offline

Disse kvaliteter er vigtige for mange mennesker, og måske især for ordblinde. At kunne lære at læse, forstå og skrive bedre, kan nemlig give bedre selvtillid, så man får endnu mere lyst til at fortsætte med læringen.

Tags

David